Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Parafia p.w. św. Michała Archanioła została erygowana w 1321 roku, zachowała katolicką ciągłość pomimo reformacji oraz przesiedleń ludności po II wojnie światowej. Średniowieczna pisownia Miloradesdorf potwierdza słowiańskie pochodzenie nazwy tej miejscowości i jej przed krzyżackie korzenie na rubieżach Księstwa Pomorskiego. W XIV wieku tutaj wzniesiono gotycki kościół. Na skutek kataklizmu w 1818 roku runęła wieża świątyni, której ślady do dziś pozostają na elewacji zachodniej. Korony murów nawy i rozbudowany szczyt wschodni dokumentują XIX wieczne rekonstrukcje zniszczonych murów partii. W 1820 roku wykonany został drewniany beczkowy strop nad nawą, jego polichromia przemalowana w XX w. jest unikatowym przykładem klasycystycznej malatury.

Kościół ten jest bardzo dobrym przykładem koegzystencji gotyku i baroku. Średniowieczna architektura dopełniona jest późnobarokowym wyposażeniem o dekoracji akantowej i rokokowej. Ołtarz główny prezentuje patrona świątyni Michała Archanioła oraz figury św. Piotra i św.Kazimierza.

W górnej kondygnacji przedstawiono chrzest Chrystusa. W ołtarzu bocznym w nawie północnej namalowany jest Chrystus Ukrzyżowany, a powyżej Męczeństwo św.Sebastiana, natomiast w zwieńczeniu św.Maria Magdalena. Ołtarz w nawie południowej prezentuje Madonnę z Dzieciątkiem wręczającą różaniec św. Dominikowi, powyżej znajduje się obraz Ecce Homo. Przepiękna ambona w stylu rokokowym , wyróżnia się bogactwem zwieńczenia baldachimu z figurą anioła trzymającego tablice Dekalogu. Rokokowy feretron z 2 poł. XVIII wieku przedstawia dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi; Królująca Maryja i Dzieciątko Jezus błogosławi Światu, a wieniec z gwiazd dwunastu nad głową Madonny przepowiada czasy ostateczne… . Odniesienie do niebiańskiej przyszłości znajdziemy w prezentacji organów. Barokowy prospekt z 2 poł. XVIII w. dopełnia parapet chóru muzycznego z przedstawieniami : muzykującego króla Dawida i św.Cecyli. Zabytkami zachowującymi późnobarokową stylistykę są także ławki oraz konfesjonały. Przy kościele znajdują się stare dzwony, które zostały zawieszone na wolnostojącej dzwonnicy wzniesionej w 1863 roku, przebudowanej w roku 1885. Obok dzwonnicy stoi pęknięty dzwon datowany ok. 1400 roku, którego brzmienie odznaczało się najpiękniejszym głosem we wsi Miłoradz – najstarszej na tych terenach – a  jego dźwięk roztaczał się na całe Żuławy !