Dofinansowania

Plakat-tablica-z-informacją-o-dofinansowaniu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Konserwacja i renowacja barokowego baptysterium i feretronu z kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich” mająca na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez konserwację i renowację barokowego baptysterium i feretronu z kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła

w Mątowach Wielkich
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Plakat-tablica-z-informacją-o-dofinansowaniu

Prace przy zabytku (ołtarz główny, ambona i strop) zrealizowano przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Pomorskiego”.