Ogłoszenia i intencje mszalne

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

V niedziela wielkiego postu – 30. 03. 2020 r. – 5. 04. 2020 r.

 1. Przypominam, że od dn. 25 marca br. zgodnie z państwowymi przepisami sanitarnymi oraz wskazaniami Biskupa Elbląskiego każde zgromadzenie liturgiczne [Msza św., pogrzeb] nie może przekroczyć pięciu osób, nie licząc księdza i obsługi.

 2. Ks. Biskup przedłużył też dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. do 11 kwietnia. Poleca, aby dla dobra własnego i bliskich przez czas epidemii modlić się i pozostawać w domu. Korzystajmy więc z transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych Mszy św. i nabożeństw.

 3. Może okazać się niemożliwą spowiedź przed Wielkanocą. Obowiązek ten trzeba będzie odłożyć na później, gdy minie zagrożenie epidemią. W sytuacji granicznej, zagrożenia chorobą lub śmiercią, gdy nie ma możliwości spowiedzi, należy wzbudzić żal za grzechy, motywowany miłością i szacunkiem wobec Boga. Taki żal, zwany doskonałym, gładzi wszystkie grzechy. Później jednak grzechy należy wyznać podczas spowiedzi.

 4. Za tydzień Niedziela Palmowa rozpoczynająca Wielki Tydzień.

 5. Najnowsze e-wydanie „Gościa Niedzielnego” można pobrać ze strony internetowej diecezji. Wraz z dodatkami diecezjalnymi – jest ono również dostępne w formacie PDF – do ściągnięcia i wydrukowania w domu – w sklepie internetowym „Gościa Niedzielnego” (cena 3 zł).

  Miłoradz

  Mątowy Wlk.

  Poniedziałek

  30.03.2020

  Bez Mszy św. Bez Mszy św.
  Wtorek

  31.03.2020

  18:00 17:00
  Środa

  1.04.2020

  18:00 Bez Mszy św.
  Czwartek

  2.04.2020

  17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

  18:00 + Wacław Bach – intencja od uczestników pogrzebu

  Bez Mszy św.
  Piątek

  3.04.2020

  18:00 + Wacław Bach – intencja od uczestników pogrzebu 17:00 + Cecylia Wisznicka – intencja od uczestników pogrzebu
  Sobota

  4.04.2020

  8:00 W intencji wspólnoty Żywego Różańca z naszej parafii Bez Mszy św.
  Niedziela

  5.04.2020

  8:00 + Jerzy Burski

  12:00 + Kazimierz Górczyński

  10:00 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Krystyny i Jerzego Pękalskich

WSKAZANIA BISKUPA ELBLĄSKIEGO [24 marca 2020]

 1. Zgromadzenie liturgiczne [np. Msza św., pogrzeb] zgodnie z przepisami sanitarnymi obowiązującymi od 25 marca br., nie może przekroczyć pięciu osób, nie licząc księdza i obsługi.

 2. W związku z powyższym, zwalniam katolików diecezji elbląskiej i przebywających na jej terenie z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. do dnia 11 kwietnia br. [dyspensa kan. 87 § 1 oraz 1245 KPK]. Polecam, aby dla dobra własnego i bliskich przez czas epidemii modlić się i pozostawać w domu.

 3. Chrzest zdrowego dziecka należy odłożyć na późniejszy termin. W przypadku dziecka chorego należy wezwać księdza.

 4. Pierwsza Komunia św. i bierzmowanie będą udzielane dopiero po przejściu głównej fali epidemii. Nie sposób dziś określić termin tych uroczystości.

 5. Może okazać się niemożliwą spowiedź przed Wielkanocą. Obowiązek ten trzeba będzie odłożyć na później, gdy minie zagrożenie epidemią. W sytuacji granicznej, zagrożenia chorobą lub śmiercią, gdy nie ma możliwości spowiedzi, należy wzbudzić żal za grzechy, motywowany miłością i szacunkiem wobec Boga. Taki żal, zwany doskonałym, gładzi wszystkie grzechy. Później jednak grzechy należy wyznać podczas spowiedzi.

 6. Komunia święta:

– nie wolno nakazywać przyjmowania Komunii św. na rękę

– nie wolno też zabraniać przyjmowania Komunii św. na rękę

W czasie epidemii zachęcam do przyjmowania Komunii św. na rękę. Proszę księży, aby przed komunią dali następujący komentarz: Do Komunii św. najpierw podchodzą ci, którzy przyjmują ją na rękę. Później ci, którzy przyjmują komunię do ust.

 1. Pogrzeb – należy dostosować się do obowiązujących przepisów sanitarnych, nawet jeśli wskażą, że pogrzeb ma się odbywać tylko od bramy cmentarza do grobu. Msza św. w intencji zmarłego może być odprawiona w dniu pogrzebu, bez wprowadzania trumny do kościoła.

 2. Papież Franciszek udziela na czas epidemii odpustu zupełnego następującym osobom:

I. zarażonym koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, pracownikom służby zdrowia, rodzinom osób chorych.

II. umierającym, zwłaszcza gdy nie mogli wyspowiadać się i przyjąć sakramentu namaszczenia chorych oraz Komunii św. w formie Wiatyku.

III. modlącym się przed Najświętszym Sakramentem, odprawiającym także w warunkach domowych: Drogę Krzyżową, różaniec, czytającym przez pół godziny Pismo Święte.

Warunkiem uzyskania odpustu jest modlitwa w intencjach Ojca Świętego i wyznanie wiary, choćby w formie skróconej i spontanicznej np. Wierzę w Ciebie Chryste.

 1. Liturgia Wielkiego Tygodnia:

* NIEDZIELA PALMOWA

– rezygnujemy z procesji w kościele i poza kościołem

– poświecenie palm tylko znakiem krzyża, bez wody święconej

* WIELKI CZWARTEK

– Msza Krzyżma w katedrze św. Mikołaja w Elblągu – bez udziału księży i wiernych

– poświęcenie olejów: krzyżma, chorych, katechumenów

– Msza Wieczerzy Pańskiej wieczorem – bez obrzędu obmycia nóg i bez procesji do tzw. Ciemnicy [Najświętszy Sakrament pozostaje w tabernakulum], nie ma adoracji po nabożeństwie

* WIELKI PIĄTEK

– Liturgia Męki Pańskiej – nie ma adoracji krzyża przez ucałowanie, nie ma procesji do tzw. Grobu Pańskiego [Najświętszy Sakrament pozostaje nadal w tabernakulum], nie ma adoracji po nabożeństwie

– do modlitwy powszechnej dodajemy specjalne wezwanie związane z epidemią

* WIELKA SOBOTA

– nie ma poświęcenia pokarmów w kościele, przed kościołem, czy też na tzw. dojazdach

– zapewne będą transmisje telewizyjne i internetowe błogosławienia pokarmów; trzeba do nich dołączyć w warunkach domowych

– Liturgia Wigilii Paschalnej [wieczorem] – nie rozpalamy ognia przed kościołem, nie ma procesji z paschałem, liturgia zaczyna się od zapalenia paschału i orędzia wielkanocnego

* NIEDZIELA WIELKANOCNA

– nie ma procesji rezurekcyjnej

– śniadanie wielkanocne rozpoczynamy w domach od zapalenia świecy ustawionej na stole oraz modlitwy Ojcze nasz, wówczas głowa rodziny wypowiada słowa: Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!, a pozostali odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!

 1. Zachęcam do korzystania z transmisji Mszy św. i nabożeństw w mediach.

Proszę wszystkich o cierpliwość i życzliwość wzajemną. W ten sposób przetrwajmy trudne dni [por. Ef 5, 16].

+Jacek Jezierski – biskup elbląski

POSTANOWIENIA BISKUPA ELBLĄSKIEGO W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO [14 marca 2020]

Epidemie wybuchają co jakiś czas. Występowały także w naszej ojczystej przeszłości. Zagrażają życiu wielu osób. Pochłonęły setki, a nawet tysiące ofiar.

Dlatego też musimy bardzo rozsądnie i odpowiedzialnie przeciwstawić się wielkiej epidemii noszącej nazwę koronawirus. Ograniczenie rozwoju tej choroby wymaga m.in. rezygnacji z gromadzenia się w tym czasie w dużych grupach, także na Mszy św. i na nabożeństwach. Dla dobra własnego i bliźnich należy w najbliższe niedziele pozostać w domu, rezygnując z udziału we Mszy świętej. W aktualnej sytuacji jest to moralny obowiązek.

Kościoły pozostają otwarte. Msze św. będą w nich odprawiane dla małych grup, maksymalnie do 50 osób. Wymagają tego przepisy sanitarne, które mamy obowiązek respektować.

W związku z zagrożeniem epidemią zachęcam do modlitwy w domu, do uczestnictwa w transmisjach niedzielnej Mszy św. w telewizji, radiu oraz internecie.

Przypominam, że można przyjmować Komunię św. na rękę. Jest to zgodne z prawem Kościoła. Trzeba do Komunii uformować dwie procesje. Najpierw do Komunii św. na rękę. Następnie (lub obok) do Komunii św. udzielanej do ust.

W związku z epidemią polecam odwołanie rekolekcji wielkopostnych, nabożeństw Gorzkich Żali oraz Drogi Krzyżowej dla dzieci i młodzieży. Droga Krzyżowa dla dorosłych może odbywać się w grupie tylko do 50 osób.

Polecam, aby w większych parafiach został zorganizowany stały dyżur w konfesjonale oraz aby udzielać Komunii św. poza Mszą w niedzielę np. o godz. 15.00, 16.00, 17.00, a w dni robocze o godz. 9.00, 12.00 i 15.00. Nie całujemy krzyża w przedsionku kościoła, ani nie wystawiamy relikwii do ucałowania.

Spokojnie i życzliwie wobec innych przetrwajmy trudny czas.

+Jacek Jezierski – biskup elbląski

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

III niedziela wielkiego postu – 16. 03. 2020 r. – 22. 03. 2020 r.

 1. W związku z zagrożeniem koronawirusem Biskup Elbląski udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. następującym kategoriom osób: osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Dyspensa obowiązuje do końca marca. Pozostających w domu zachęcamy do korzystania z transmisji radiowej, telewizyjnej lub internetowej niedzielnej Mszy św.

 2. W związku z zagrożeniem koronawirusem przypominamy, że prawo Kościoła w Polsce zezwala na przyjmowanie Komunii św. na rękę. Wyciągamy lewą otwartą dłoń. Kapłan lub szafarz kładzie na nią Komunię św. Wówczas prawą dłonią bierzemy Ciało Pańskie do ust, spożywamy na miejscu i dopiero odchodzimy.

 3. Do końca marca są także zawieszone w naszej parafii: spotkania grup, wspólnot, przygotowanie młodzieży do bierzmowania, próby zespołu itp.

 4. Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego.

  Miłoradz

  Mątowy Wlk.

  Poniedziałek

  16.03.2020

  Bez Mszy św. Bez Mszy św.
  Wtorek

  17.03.2020

  18:00 + Wacław Bach – intencja od uczestników pogrzebu 17:00 + Cecylia Wisznicka – intencja od uczestników pogrzebu
  Środa

  18.03.2020

  18:00 + Jadwiga Karczewska – intencja od uczestników pogrzebu Bez Mszy św.
  Czwartek

  19.03.2020

  17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

  18:00 + Jadwiga Karczewska – intencja od uczestników pogrzebu

  Bez Mszy św.
  Piątek

  20.03.2020

  18:00 + Wacław Bach – intencja od uczestników pogrzebu 17:00 + Józef Ressel w dniu imienin
  Sobota

  21.03.2020

  8:00 + Wacław Bach – intencja od uczestników pogrzebu Bez Mszy św.
  Niedziela

  22.03.2020

  8:00 + Danuta i Piotr Jadach

  12:00 + Józef Pieniężny w rocz. urodzin i Ingeborg Pieniężna

  10:00 + Józef Kopczyński i zmarli z rodziny Kopczyńskich

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

II niedziela wielkiego postu – 9. 03. 2020 r. – 15. 03. 2020 r.

1. Dziś przypada druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. Wszystkich zachęcam do udziału w tych nabożeństwach.

2. W Kościele powszechnym przeżywamy niedzielę ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia za swoją posługę.

3. Dzisiaj, 8 marca, obchodzimy też Dzień Kobiet. Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

4. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas złożył w ofierze swoje życie, podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem pokuty i modlitwy.

5. W piątek, 13 marca, przypada 7. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie i w wierności Ewangelii prowadził Kościół przez burzliwe współczesne czasy.

6. Rodziców dzieci pierwszkomunijnych zapraszam na spotkanie w przyszłą niedzielę 15.03.2020 po Mszy św. o godz. 12.00.

Miłoradz

Mątowy Wlk.

Poniedziałek

9.03.2020

Bez Mszy św. Bez Mszy św.
Wtorek

10.03.2020

18:00 + Rudolf Kroll – intencja od uczestników pogrzebu 17:00 + Cecylia Wisznicka – intencja od uczestników pogrzebu
Środa

11.03.2020

18:00 + Wacław Bach – intencja od uczestników pogrzebu Bez Mszy św.
Czwartek

12.03.2020

17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

18:00 + Wacław Bach – intencja od uczestników pogrzebu

Bez Mszy św.
Piątek

13.03.2020

18:00 + Wacław Bach – intencja od uczestników pogrzebu 17:00 + Cecylia Wisznicka – intencja od uczestników pogrzebu
Sobota

14.03.2020

Bez Mszy św. 18:00 + Cecylia Wisznicka – intencja od uczestników pogrzebu
Niedziela

15.03.2020

8:00 + Jerzy Bach w 4 rocz. śmierci, Lucyna Bach w 19 rocz. śmierci

12:00 + Marta i Antoni Lietz i zmarli z rodzin Lietz i Starost

10:00 + Józef Polak

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

I niedziela wielkiego postu – 2. 03. 2020 r. – 8. 03. 2020 r.

1. Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.

2. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki odprawiamy Drogę krzyżową w Mątowach o 16.45 a w Miłoradzu po Mszy św, a w niedziele Gorzkie żale w Mątowach po Mszy św. w Miłoradzu o godz. 15.00. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.

3. Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie przed obrazem Jezusa ukrzyżowanego po przyjęciu Komunii św. modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich żali można uzyskać odpust zupełny.

4. W dzisiejszą niedzielę przypada święto państwowe (od 2011 r.): Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Chorych z Najświętszym Sakramentem odwiedzę w piątek od godz. 8.00.

6. Wszystkie kobiety pragnę zaprosić do udziału w warsztatach z okazji dnia kobiet pt. „Jak pokochać samą siebie? Warsztaty te odbędą się w Gdańsku – Oliwie 7.03.2020. Oprawę muzyczną podczas Mszy św. w katedrze Oliwskiej poprowadzi zespół Angelloti z naszej parafii.

7. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszam na spotkanie dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.00 w Miłoradzu. Obecność obowiązkowa.

8. Parafia pw. Podwyższenia Krzyża św. w Tczewie organizuje pielgrzymkę do Medugorje. Szczegóły na plakacie przy wyjściu z kościoła.

Miłoradz

Mątowy Wlk.

Poniedziałek

2.03.2020

8:00 + Henryk Burchardt – msza św. gregoriańska Bez Mszy św.
Wtorek

3.03.2020

18:00 + Henryk Burchardt – msza św. gregoriańska 17:00 + Helena Miler i zmarli z rodziny
Środa

4.03.2020

18:00 + Rudolf Kroll – intencja od uczestników pogrzebu Bez Mszy św.
Czwartek

5.03.2020

17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

18:00 + Rudolf Kroll – intencja od uczestników pogrzebu

Bez Mszy św.
Piątek

6.03.2020

18:00 + Wacław Bach – intencja od uczestników pogrzebu 17:00 + Cecylia Wisznicka – intencja od uczestników pogrzebu
Sobota

7.03.2020

8:00 W intencji wspólnoty Żywego Różańca z naszej parafii Bez Mszy św.
Niedziela

8.03.2020

8:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Marcina w dniu urodzin

12:00 + Jan i Katarzyna Śmiertka i zmarli z rodzin Śmiertka i Szewczyk oraz Stanisław Śmiertka

10:00 + Bronisław i Bronisława Abramek, Stefan i Franciszka Pluta oraz Marcin Kujawa

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

VII niedziela zwykła – 24. 02. 2020 r. – 1. 03. 2020 r.

1. Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych. Zachęcam wszystkich parafian do podjęcia dobrowolnej abstynencji od alkoholu i innych używek nie tylko w ciągu tego wyjątkowego tygodnia, ale także na dłuższy okres dla ratowania ludzi uzależnionych, zwłaszcza z naszej parafialnej wspólnoty.

2. Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 26 lutego, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

3. W Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki należy ograniczyć co do ilości. Post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominam, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Przypominam też, że Wielki Post jest tzw. czasem zakazanym dla wesel, zabaw i dyskotek.

4. Od Środy Popielcowej do soboty będziemy przeżywali nasze rekolecje wielkopostne czyli duchoe ćwiczenia, którym będzie przewodził o. Jarosław Krawczyk redemtoryta. Msze św. z naukami będą od środy popielcowej do soboty w Miłoradzu o 10.00 i 18.00 a w Mątowach Wlk. o 16.00. Dzieci ze szkoły podstawowej będą miały nauki rekolekcyjne w szkole. Młodzież zapraszam na Msze św. na godz. 18.00.

5. Nasze duchowe wielkopostne ćwiczenia wzmocni udział w nabożeństwach Drogi krzyżowej, które w naszym kościele będziemy odprawiali w piątki, oraz w Gorzkich żalach z kazaniem pasyjnym, odprawianych w każdą niedzielę w Mątowach po Mszy św. a w Miłoradzu o godz. 15.00.

6. Wszystkie kobiety pragnę zaprosić do udziału w warsztatach z okzaji dnia kobiet pt. „Jak pokochać samą siebie? Warsztaty te odbędą się w Gdańsku – Oliwie 7.03.2020. Oprawę muzyczną podczas Mszy św. w katedrze Oliwskiej poprowadzi zespół Angelloti z naszej parafii.

7. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszam na spotkanie za tydzień po Mszy św. o godz. 12.00 w Miłoradzu. Obecność obowiązkowa.

Miłoradz

Mątowy Wlk.

Poniedziałek

24.02.2020

8:00 + Henryk Burchardt – msza św. gregoriańska Bez Mszy św.
Wtorek

25.02.2020

18:00 + Henryk Burchardt – msza św. gregoriańska 17:00 + Cecylia Wisznicka – intencja od uczestników pogrzebu
Środa

26.02.2020

10:00 + Rudolf Kroll – intencja od uczestników pogrzebu

18:00 + Henryk Burchardt – msza św. gregoriańska

16:00 + Józef i Julianna Głowaccy
Czwartek

27.02.2020

10:00 + Rudolf Kroll – intencja od uczestników pogrzebu

18:00 + Henryk Burchardt – msza św. gregoriańska

16:00 + Cecylia Wisznicka – intencja od uczestników pogrzebu
Piątek

28.02.2020

10:00 + Kazimierz Leśniewski – intencja od uczestników pogrzebu

18:00 + Henryk Burchardt – msza św. gregoriańska

16:00 Za parafian
Sobota

29.02.2020

10:00 + Kazimierz Leśniewski – intencja od uczestników pogrzebu

18:00 1. + Henryk Burchardt – msza św. gregoriańska

2. O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla małego Miłosza

16:00 + Cecylia Wisznicka – intencja od uczestników pogrzebu
Niedziela

1.03.2020

8:00 + Alojzy Głąb w 9 rocz. śmierci i zmarli z rodzin Głąb i Gdaniec

12:00 + Henryk Burchardt – msza św. gregoriańska

10:00 O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Ireny Kowackiej w 89 rocz. urodzin

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

VI niedziela zwykła – 17. 02. 2020 r. – 23. 02. 2020 r.

1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje nadchodzących dni. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.

2. Pamiętajmy też, że tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i stołu eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości.

3. W środę naszym parafialnym zwyczajem wieczorną Mszę Świętą poprzedzimy Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00. Serdecznie zapraszam wszystkich parafian, zwłaszcza czcicieli Matki Najświętszej, która poprzez swój udział w dziele może wyprosić nam u Bożego tronu potrzebne łaski a w czwartek zapraszam na godz. 17.00 na adorację Najświętszego Sakramentu w intencji powołań do służby Bożej.

4. W najbliższy piątek 21.02 już po raz kolejny organizowana jest nocna pielgrzymka z Malborka. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 20.00 w Malborku – Kałdowie. Tym razem pielgrzymka ta będzie do kościoła pw. Judy Tadeusza w Gnojewie. Zapraszam do wspólnego pielgrzymowania. Szczegóły na plakacie w gablocie przed kościołem

5. W przyszłą niedzielę, 23 lutego – ostatnią niedzielę lutego, rozpocznie się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Szczególną modlitwą ogarniemy wszystkich dotkniętych tym nałogiem oraz ich rodziny.

Miłoradz

Mątowy Wlk.

Poniedziałek

17.02.2020

8:00 + Henryk Burchardt – msza św. gregoriańska Bez Mszy św.
Wtorek

18.02.2020

18:00 + Henryk Burchardt – msza św. gregoriańska 17:00 + Stanisław Smoleń
Środa

19.02.2020

18:00 + Henryk Burchardt – msza św. gregoriańska Bez Mszy św.
Czwartek

20.02.2020

17:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

18:00 + Henryk Burchardt – msza św. gregoriańska

Bez Mszy św.
Piątek

21.02.2020

18:00 + Henryk Burchardt – msza św. gregoriańska 17:00 + Stanisława Podgórska w 5 rocz. śmierci, Czesław Podgórski i zmarli z rodziny
Sobota

22.02.2020

8:00 + Henryk Burchardt – msza św. gregoriańska Bez Mszy św.
Niedziela

23.02.2020

8:00 + Jerzy Kociemba w rocz. urodzin i zmarli z rodzin Kociembów i Pohlenz

12:00 + Henryk Burchardt – msza św. gregoriańska

10:00 + Anna (21 rocz. śmierci) i Stanisław Abramek, Anastazja i Henryk Mulawa